Personlige fortællinger

Videointerview: Personlige fortællinger

Hvor meget har en person, der har boet i Danmark i mere end tyve år tilfælles med en, der er kommet til landet for nyligt? I kampagnen Personlige fortællinger kan du lægge øre til to personers migrationsfortællinger, når de mødes til en samtale herom foran et kamera.

Hvad betyder det for mennesker at have forladt deres hjemland for at bosætte sig i et andet ofte ukendt land? Det er svært at sætte sig ind i, hvis man ikke har prøvet det.

Mange mennesker er kommet til Danmark i forskellige perioder og af forskellige grunde. I 1960’erne kom gæstearbejdere herop for at arbejde fra Tyrkiet, Pakistan og Jugoslavien, og idag kommer der flygtninge fra eksempelvis krigen i Syrien eller fra et usikkert liv i Eritrea. Der er også dem, der er kommet hertil af helt andre grunde, såsom kærlighed eller studier. En ting er sikkert – Danmark er beboet af mange mennesker med forskellige personlige migrationsfortællinger.

I kampagnen Human Stories eller Personlige fortællinger, sættes der fokus på sådanne fortællinger. To personer, som ikke kender hinanden, bliver sat stævne – det har det til fælles at de begge er migreret til Danmark, hvor de nu er bosat. Den ene har boet i Danmark i over tyve år, og den anden er kommet hertil for nyligt.

De to personer udveksler fortællinger om deres baggrund, grunde til at tage til Danmark, integrationsproces og de problemer og udfordringer, de har mødt og måske stadig står overfor. Desuden diskuterer de, hvordan det står til med mangfoldigheden og forståelsen mellem forskellige mennesker og kulturer, der hvor de bor.

Interviewet er optaget og filmen er under udarbejdelse. Den færdige film kommer op at ligge her på siden snarest, så hold øje her på siden