Videokampagne for mangfoldighed

Hvad får dig til at stå op hver morgen? Hvad er du mest stolt af i dit liv? Hvad betyder hjem for dig? Hvad har været en stor udfordring i dit liv? Hvad mener du, er det vigtigste problem verden står overfor idag?

Optagelser af videointerviews i rådhusparken

… det kan umiddelbart virke som svære spørgsmål at svare på. Men de fleste, gamle som unge, “gammeldanskere” som nydanskere, mænd som kvinder vil alligevel kunne komme i tanker om svar, hvis de tænker lidt efter. Svarene vil afsløre en del om dem som personer og de, der lægger øre til svarene, får et lille indblik i deres liv, mål og værdier.

Ti meget forskellige mennesker er blevet filmet, mens de svarer på spørgsmålene til videokampagnen for mangfoldighed. Videokampagnen søger at belyse den mangfoldighed og diversitet, der er i det danske samfund og modvirke fordomme og stigmatisering af forskellige grupper ved at give ordet til personer med forskellige baggrunde, der alle har en historie at fortælle.

Se videoerne fra de danske deltagere og sammenklip med projektets andre deltagende nationer herunder: